Hľadáte profesionálneho dodávateľa pitného režimu pre Vašu firmu?

Zistite ako si vybrať správne.

clenstvo_2bclenstvo_2c

Čo by mal spĺňať dodávateľ pitného režimu?

Dobrý dodávateľ pitného režimu dbá nie len na zdravotnú nezávadnosť samotnej vody, ale aj na celý proces distribúcie. 

Je preto vždy dobré vedieť, na čo sa pýtať a čo definuje kvalitný pitný režim. Odporúčame Vám preto opýtať sa na tieto dôležité otázky:

Viac informácií o požiadavkách na kvalitného dodávateľa

Čo je dobré vedieť o dávkovačoch?

 • Aké chladivo používa vo svojich dávkovačoch?

  Chladiaci systém musí byť chladivo na báze non-HFC. 2006/842 / ES and1005 / 2009 / EC

 • Má Váš dodávateľ všetku potrebnú elektrotechnickú dokumentáciu k dávkovaču?

  Všetky dávkovače a súvisiace elektrické zariadenia (výparníky, ozonátory, atď.) musia spĺňať tieto požiadavky a smernice EÚ:
  - EMC 2004/108 / ES (EMC)
  - LVD 2006/95 / EC (elektrická bezpečnosť)
  - 2002/95 / ES 2005/618 / ES a 2008/35 / ES (používanie nebezpečných materiálov) (nové smernice RoHS)
  Dávkovače musia mať pridelenú značku CE s podpornou dokumentáciou sprístupnenú dodávateľom.
  Označenie CE je sama o sebe nestačí.

 • Je dávkovač vyhotovený z materiálov vhodných pre styk s potravinami?

  Tie by mali byť v súlade s európskymi alebo rovnocennými národnými normami pre materiály prichádzajúce do styku s potravinami. A to:
  - 2002/72 / ES
  - 2009/1978 / ES
  - NSF alebo obdobné certifikácie
  - Nariadenie (EÚ) č. 10/2011 zo 14. januára o plastových materiáloch a predmetoch určených
  pre styk s potravinami.
  Dodávateľ musí preukázať Certifikát zhody od výrobcu dávkovača
  Pracovný postup pre sanitáciu musí byť v súlade s metodikou asociácie WE (Watercoolers Europe) a jej protokolom.

barrel

Čo musia spĺňať fľaše na vodu?

Fliaš pre opakované použitie sú zvyčajne vyrobené z polykarbonátu. Iba materiály, ktoré sú v súlade so smernicou ES 2005/79 / ES alebo v rovnocennými národnými normami môžu byť použité pri styku s vodou. Všetky musia byť aj v súlade s nariadením pre používanie bisfenol A. Fľaše musia byť označené štítkom so všetkými relevantnými údajmi.

Dodávateľ musí preukázať Certifikát zhody od výrobcu/ov fliaš.

Fľaše by mali byť označené v súlade so všetkými príslušnými európskymi a národnými normami a platnou legislatívou. napr. Smernica EÚ 80/777 v znení 96/70 na plnenie prírodných minerálnych a pramenitých vôd, a smernice EÚ 98/83 o pitnej vode plnenej do fliaš berúc do ohľadu národné právne predpisy pre označovanie potravín.
Štítok musí minimálne obsahovať:
- Názov, umiestnenie a pôvod zdroja
- Základnú chemickú analýzu a jej charakteristické zložky vypracované akreditovaným laboratóriem spolu s uvedením jeho názvu
- Dátum minimálnej trvanlivosti a informácie o vhodnom skladovaní.
Skontrolujte si, či štítok obsahuje všetky relevantné informácie uvedené v požiadavkách

uzaver

Čo musia spĺňať uzávery na fľašiach?

Materiál uzáveru musí spĺňať príslušné právne predpisy a normy pre styk s potraviny a vodou ako napr. Smernice ES 2005/79, FDA Code CRF-21 a súvisiace predpisy EÚ alebo Nariadenie (EÚ) č 10/2011 zo 14. januára o plastových materiáloch a predmetoch ktoré prichádzajú do styku s potravinami.
Vie Váš dodávateľ preukázať zdravotnú nezávadnosť uzáverov?

voda je-zaklad_mobile_3

Voda je základ!

Vyvážená hydratácia je základom pre zdravý a produktívny život. Pravidelné pitie najmenej šiestich pohárov vody denne zvýši Vašu pohodu doma aj v práci.

Voda hydratuje. Dodáva kyslík do mozgu a odstraňuje odpad z Vášho tela. Pitie dostatočného množstva vody je nielen základom pre zdravie, bol preukázaný jej vplyv na zvýšenie energie a produktivity a udržiavanie koncentrácie a pozornosti.

Odborníci na výživu, dietológovia a lekárski špecialisti radia, že kvalitná voda, bez príchutí a aditív je oveľa prospešnejšia ako čaj, káva, ovocné šťavy alebo sýtené nápoje.

clenstvo_2clenstvo2

Ako Vám vieme byť nápomocný

SWCA je garanciou špičkovej služby

Nájdite si člena SWCA pre zabezpečenie dodávok pitného režimu vody pre Vás.

SWCA

Kto je SWCA?

SWCA je registrovaná asociácia v odvetví poskytovateľov pitného režimu na Slovensku. Informuje spotrebiteľov, organizuje školenia pre členov a kontroluje dodržiavanie postupov pre zabezpečenie kvality a bezpečnosti.

Pri výbere dodávateľa pitného režimu, hľadajte logo člena asociácie. 

SWCA_gold
SWCA_silver
we
WE

Je garanciou kvality, dodržiavania hygienických štandardov, neustálym rozvojom a úrovne služieb.