O vode

Ako sa vyznať v balených vodách

Kvalitné balené vody musia pochádzať zo schváleného zdroja podzemnej vody, musia vyhovovať pomerne prísnym kvalitatívnym požiadavkám a nesmú byť  upravované inak než povoleným spôsobom.

V zásade rozlišujeme nasledovné typy balených vôd:

flasa

Prírodná minerálna voda 

Je druh kvalitnej, mikrobiologicky bezchybnej podzemnej vody pôvodného zloženia a čistoty zo zdroja podzemnej vody, ktorá v jej pôvodnom stave alebo povolenej úprave, vzhľadom na svoje zloženie priaznivo pôsobí na ľudský organizmus a je v primeranom množstve vhodná ako nápoj.

Pramenitá voda 

Je druh mikrobiologicky bezchybnej podzemnej vody pôvodného zloženia a čistoty, ktorá v jej pôvodnom stave alebo povolenej úprave spĺňa požiadavky na trvalé a priame požívanie deťmi aj dospelými.

Balená pitná voda 

Je podzemná voda, ktorá vykazuje stálu kvalitu a možno ju v pôvodnom stave alebo po povolenej úprave používať na pitie, varenie a prípravu potravín.

Na rozdiel od vyššie uvedených druhov balených vôd možno balenú pitnú vodu doplňovať minerálnymi látkami (Ca, Mg, Na, K), ale ak sa tak stane, musí byť na obale uvedený počet doplnených látok a ich obsah vo vode a slovné označenie „umelo doplnené minerálnymi látkami – mineralizovaná pitná voda“. Balené pitné vody sú uvedené na trh pod rôznymi názvami (vedľa obchodnej značky je napr. „Perlivá voda“ alebo „Stolová voda“), ale vždy musí byť na etikete uvedené, že sa jedná o pitnú vodu.